รับจำนวน 25 ท่านเท่านั้น ค่าลงทะเบียนเพียง 800 บาท

โปรดทำการชำระเงินได้ที่ 

บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
ชื่อบัญชี Faculty of Agricultural Technology, KMITL
บัญชีเลขที่ 693-0-16135-7

สำหรับผู้เข้าอบรม

security image